• Các nhà sản xuất chất kết dính tải Trung Quốc
  • Các nhà cung cấp sản phẩm rèn Trung Quốc
  • Nhà máy kéo Ratchet Trung Quốc
  • Các nhà sản xuất chất kết dính tải Trung Quốc
  • Các nhà cung cấp sản phẩm rèn Trung Quốc
  • Nhà máy kéo Ratchet Trung Quốc
  • Về

Nhà máy của chúng tôi được thành lập vào năm 1995. Trong 25 năm qua, Công ty chúng tôi đã thay đổi từ chế biến máy móc phần cứng ban đầu thành một trong những doanh nghiệp có quy mô lớn về rèn, đúc, dập, lắp ráp, CNC. Chúng tôi chuyên lắp ráp. Sản phẩm chính của chúng tôi là chất kết dính tải, kiểm soát hàng hóa, sản phẩm rèn, bộ kéo cáp, phụ kiện điện, v.v.